ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Kolplast CI S.A.

2023-05-08   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Kolplast CI S.A. (”Kolplast”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Kolplast.

Kolplast är en brasiliansk tillverkare av medicinteknisk utrustning baserad i São Paulo, Brasilien. Bolaget tillverkar engångsartiklar, medicinteknisk utrustning, utrustning till laboratorier samt produkter inom vätskebaserad cytologi. Bolaget är marknadsledande i Brasilien med över 8 000 aktiva kunder. Flera av bolagets produkter är registrerade för försäljning i USA och Europa.

Bolagets omsättning för 2022 uppgick till 100,3 MBRL, med en justerad EBITDA om 28,1 MBRL, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 28 procent.

Köpeskillingen för Kolplast uppgår initialt till 160 MBRL samt tre möjliga tilläggsköpeskillingar om 50 MBRL totalt.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och lån. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till andra halvan av 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, Chefsjurist
+46 709-82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se
 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 06:30 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.