ADDvise erhåller order till ett värde av cirka 3,3 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-11-21   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit en order från Helsingfors universitetssjukhus till ett värde av cirka 3,3 MSEK. Ordern avser detektorer för Samsung DR systems och ska används för röntgenutrustning. Leverans är planerad under slutet av 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 12.00 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.