ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

2023-10-27   Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2022 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2024 bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 30 juni 2023 samt styrelseordförande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  

Valberedningen har nu blivit utsedd och har följande sammansättning:

  • Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), representant för aktieägaren Rikard Akhtarzand  
  • Per Åhlgren, representant för aktieägaren GoMobile nu AB
  • Roger Lindqvist, representant för aktieägaren Caracal AB
  • Staffan Torstensson, styrelseordförande ADDvise Group AB

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till årsstämman 2024 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden och utskottsarvoden.

Aktieägare har möjlighet att senast den 31 januari 2024 inkomma med nomineringsförslag till valberedningen inför årsstämman 2024 genom att skicka brev till ADDvise Group AB, att: Valberedningen, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Årsstämman 2024 i ADDvise Group AB kommer att hållas den 3 maj 2024.

För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, Chefsjurist 
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska