ADDvise Group publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

2024-04-03   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns tillgängliga på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se.

 

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. De svenska versionerna utgör originalversion.

 

För vidare upplysningar, vänligen kontakta:

 

Rikard Akhtarzand, CEO

+46 (0)76-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Oliver Humlen, CFO

+46 (0)70-916 26 97

oliver.humlen@addvisegroup.se

 

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.