Pressmeddelanden 2019

 


ADDvise erhåller order till ett värde av cirka 3,3 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit en order från Helsingfors universitetssjukhus till ett värde av cirka 3,3 MSEK. Ordern avser detektorer för Samsung DR systems och ska används för röntgenutrustning. Leverans är planerad under slutet av 2019. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig information: Denna information är…

Läs mer

Delårsrapport 2019, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2019 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 79,1 MSEK (59,9), en ökning med 32,1 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,7), en ökning med 297,2 % jämfört med samma period föregående år Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-3,5) Periodens justerade resultat…

Läs mer

ADDvise Groups styrelseordförande lämnar sitt uppdrag av personliga skäl på egen begäran – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) styrelseordförande Staffan Torstensson har valt att omgående lämna uppdraget som styrelseordförande på egen begäran på grund av personliga skäl. Beslutet har inget med ADDvise styrelsearbete eller verksamhet att göra. Meg Tivéus kommer från och med idag att ta över uppdraget som styrelseordförande. Meg har varit ledamot i ADDvise sedan 2016 och…

Läs mer

ADDvise Groups dotterbolag erhåller order värd ca 2,2 MSEK- Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag AB Germa har erhållit en order från deras distributör Bisco till ett värde av ca 2,2 MSEK. Ordern avser produkter för immobilisering av traumapatienter och kommer att användas av ambulanspersonal i mellanöstern. Leverans är planerad att ske under Q4 2019 och Q1 2020. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90…

Läs mer

ADDvise Groups bolagsjurist lämnar sin befattning – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Tina Vasiliou, bolagsjurist och medlem i ledningsgruppen på ADDvise Group AB, har valt att på egen begäran lämna sin befattning för en ny tjänst utanför koncernen. Tina kommer att kvarstå i sin roll och medlem av ledningsgruppen preliminärt till den 23 november 2019. Tina tillträdde sin tjänst i september 2017. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand,…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 6,0 MSEK i syfte att erlägga tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

med Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad kontantemission om 8 823 529 B-aktier till en teckningskurs om 0,68 SEK per aktie till en institutionell aktieägare (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen innebär att Bolaget kommer…

Läs mer

Delårsrapport 2019, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2019 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 92,5 MSEK (67,6), en ökning med 36,9 % jämfört med samma period föregående år Justerat EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (4,1), en ökning med 131,0 % jämfört med samma period föregående år Periodens justerade resultat uppgick till 0,4 (-0,9) Periodens resultat uppgick till -1,7…

Läs mer

ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av ca 3 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har fått ett tilldelningsbeslut avseende röntgenutrustning från Päijät-Häme Central Hospital i Lahti till ett värde om ca 3 MSEK. Leverans är planerad att ske under Q4 2019. Överklagandetiden löper ut den 1 juli 2019. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig information: Denna information…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av ca 8,7 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit en order från Tammerfors universitetssjukhus i Finland till ett värde av ca 8,7 MSEK. Ordern avser röntgenutrustning som ska användas för medicinsk diagnostisering. Leverans är planerad att ske mellan Q3 2019 och Q1 2020.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 25 april 2019- Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition  Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat 725 872 kronor, totalt 48 845 064 kronor, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet  Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Val av styrelse, revisor samt arvodering  Till styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag…

Läs mer

Delårsrapport 2019, 1 januari – 31 mars – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2019 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 76,6 MSEK (67,4), en ökning med 13,6 % jämfört med samma period föregående år EBITDA för perioden uppgick till 7,1 MSEK (4,1), en ökning med 75,3 % jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4,5 MSEK (2,7), en ökning med 64,7 %…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av ca 2,8 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit en order från Tammerfors universitetssjukhus i Finland till ett värde av ca 2,8 MSEK. Ordern avser röntgenutrustning och ska användas på sjukhusets röntgenavdelning. Leverans är planerad att ske under Q3/Q4 2019. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är…

Läs mer

ADDvise orderingång ökade med 33 % i Q1 2019 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har haft en stark orderingång under årets första kvartal. Orderingången steg med 33 procent jämfört med föregående år. Den totala orderingången uppgick till 84,4 MSEK. ADDvise Groups sammantagna orderingång under första kvartalet 2019 uppgick till 84,4 MSEK jämfört med 63,5 MSEK under första kvartalet 2018. Den totala ökningen uppgick till 33 procent och…

Läs mer

ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av ca 2,7 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har idag erhållit ett tilldelningsbeslut från Oulaskangas sjukhus till ett värde av ca 2,7 MSEK. Avtalet avser röntgenutrustning och leverans är planerad att ske under Q3 2019. –        Vi är glada över att vi genom vårt senaste förvärv utvecklar ADDvise position på den finska marknaden. Att ADDvise skapar…

Läs mer

ADDvise tillträder Sonar Oy – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har per idag tillträtt Sonar Oy (”Sonar”) enligt tidigare kommunicerat pressmeddelande publicerat den 28 februari 2019. Köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR, med två möjliga tilläggsköpeskillingar. Kort om Sonar Sonar Oy är ett finländskt med-tech företag. Produktportföljen består bland annat av ultraljudssystem och röntgenutrustning. Under 2018 uppgick omsättningen till cirka 7,0…

Läs mer

ADDvise publicerar årsredovisning för 2018 – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se (http://www.addvisegroup.se/investor-relations/bolagsstyrning/stammor/)  För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig information: Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 14.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7, i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i)        dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är…

Läs mer

ADDvise Group AB erhåller order till ett värde av 2,5 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB´s (publ) dotterbolag LabRum har erhållit en order från ett världsledande diagnostikföretag med huvudkontor i Genève, till ett värde av 2,5 MSEK. Ordern avser laboratorieinredning till provtagningslab. Leverans är planerad under Q2 2019. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är sådan information som ADDvise Group AB…

Läs mer

ADDvise Group erhåller order till ett värde av 2,7 MSEK – Regulatoriskt meddelande  – Förtydligande

Regulatoriskt pressmeddelande

Förtydligande av pressmeddelande som kommunicerades i aktiemarknaden den 15/3 2019 kl 14:00 ADDvise Group AB´s (publ) dotterbolag LabRum har erhållit en order från ett svenskt bioteknikbolag baserat i Solna. Bolaget bedriver forskning inom läkemedel för allvarliga sjukdomar och omsätter drygt 100 MSEK. Ordervärdet uppgår till 2,7 MSEK och avser laboratorieinredning till ett nybyggt laboratorium. Leveransen är…

Läs mer

ADDvise Group erhåller order till ett värde av 2,7 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB´s (publ) dotterbolag LabRum har erhållit en order från ett bioteknikbolag med fokus på morgondagens biopharmaceutical till ett värde av 2,7 MSEK. Ordern avser laboratorieinredning till ett nybyggt laboratorium. Leveransen är planerad under Q2 2019. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är sådan information som ADDvise…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 12 mars 2019 – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

Vid extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) idag, den 12 mars 2019, fattades i huvudsak följande beslut. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 947 278 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 94 727,80 kronor. Rätt…

Läs mer

ADDvise får tilldelningsbeslut värt ca 14,4 MSEK – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument AB har fått ett tilldelningsbeslut från Västra Götalandsregionen till ett värde av ca 14,4 MSEK. Avtalet avser blodprovtagningsprodukter och löper över två år med möjlighet till förlängning i totalt två år motsvarande ytterligare 14,4 MSEK. Avtalet börjar gälla i maj 2019. Tiden för överklagande har löpt ut. För…

Läs mer

Uppskjutet tillträde av Sonar Oy – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) väntas tillträda Sonar Oy (”Sonar”) den 1 april 2019 istället för den 1 mars 2019 som tidigare angivits och som framgick av ett pressmeddelande som publicerades den 11 februari 2019. Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Krogerus agerar legal rådgivare. För vidare…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, kallas till extra bolagsstämma den 12 mars 2019 kl. 14.00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) föreslår riktad emission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 43 042 288 units som offentliggjordes den 12 december 2018 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs riktade emissioner i enlighet med garantiavtal till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionerna”). Teckningskursen i Ersättingsemissionerna är fastställd till 0,638…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 73,3 MSEK (62,3), en ökning med 17,6 % jämfört med samma period föregående år EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 6,8 MSEK (4,8) EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,4) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,2 MSEK (0,1) Periodens resultat…

Läs mer

ADDvise ingår avtal om förvärv av Sonar Oy

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har idag ingått avtal med aktieägarna i det finska bolaget Sonar Oy (”Sonar”) om förvärv av samtliga aktier i Sonar. Tillträde förväntas ske den 1 mars 2019 (”Förvärvet”). Avsiktsförklaringen om förvärvet offentliggjordes i ett pressmeddelande den 12 december 2018.  · Köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR (motsvarande cirka 33,6 MSEK) baserat…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) företrädesemission om cirka 24,9 MSEK övertecknas – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 43 042 288 units som offentliggjordes den 12 december 2018 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 106,1 procent där cirka 92,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 13,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) offentliggör uppdaterade preliminära räkenskaper Proforma för pågående förvärv – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

Uppdaterade räkenskaper ADDvise tagit fram uppdaterade preliminära räkenskaper för helåret 2018 som förtydligar påverkan som ADDvise senaste förvärv har haft på ADDvise räkenskaper, samt förvärvet av det tidigare nämnda finska medtech-bolagets (”Bolaget”) förväntande påverkan på räkenskaperna. ADDvise preliminära siffror för helåret 2018 (”Prel FY 18”) räkenskaper motsvarar tillväxt i nettoomsättning om 17,7 procent jämfört med…

Läs mer

ADDvise Groups intäkter och resultat för fjärde kvartalet 2018 bättre än väntat – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har sammanställt preliminära siffror för Q4 2018 och konstaterar att intäkter och resultat dels är bättre än väntat dels är en kraftig förbättring jämfört med Q4 2017. Intäkterna under Q4 2018 bedöms uppgå till 73 MSEK jämfört med 62 MSEK under fjärde kvartalet 2017. En ökning med mer än 17 %. Resultat före…

Läs mer

ADDvise ingår avtal till ett värde av ca 7,2 MSEK- Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Surgical Tables Inc (STI) har ingått ett avtal med ett av världens tre största medtech-företag till ett värde om ca 7,2 MSEK. Avtalet innebär att STI ska producera det nyutvecklade operationsbordet för spinalfusionprocedurer. STI har erhållit en första delorder inom ramen för avtalet till ett värde av ca 2,6 MSEK.…

Läs mer

ADDvise Group publicerar investeringsmemorandum avseende garanterad företrädesemission- Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett investeringsmemorandum avseende en garanterad företrädesemission om 24,9 MSEK av units (bestående av en nyemitterad aktie av serie B och en teckningsoption av serie 2019/2021) i Bolaget (”Företrädesemissionen”).   Investeringsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats www.addvisegroup.se/investor-relations/prospekt-2/ samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/    –       …

Läs mer

Analyst Group publicerar analys av ADDvise Group

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group meddelar idag att Analyst Group publicerat en analysrapport av ADDvise på sin hemsida. Analysen publicerades idag och går att hitta på https://analystgroup.se/analysis/addvise-group/ För mer information vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD Tel: +46 765-25 90 71 E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Hemsida: www.addvisegroup.se För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se   Om ADDvise Group ADDvise…

Läs mer

Regulatoriskt meddelande – ADDvise erhåller order till ett värde av 3,2 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Labrum har erhållit en order från Cambrex Karlskoga till ett värde av 3,2 MSEK. Ordern avser laboratorieinredning till Cambrex Karlskogas nybyggda laboratorium. Leverans är planerad under Q2/Q3 2019. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är…

Läs mer

Regulatoriskt meddelande – Ökad orderingång för ADDvise Group under 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise orderingång under fjärde kvartalet 2018 ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal 2017. Orderingången för Q4 2018 var 74,8 MSEK (66,8 MSEK Q4 2017). Den totala orderingången för 2018 uppgick till 261,5 MSEK (243,4 MSEK 2017) vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med 2017. –        Jag är nöjd med orderingången under…

Läs mer

Regulatoriskt meddelande – ADDvise Group utser Mangold till likviditetsgarant

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie av serie B. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 8 januari 2019. Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i ADDvise aktie varje dag genom att kontinuerligt…

Läs mer