Pressmeddelanden 2016

 

 

Flaggningsmeddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Per Åhlgren har under perioden 1 oktober och 23 december genom bolaget GoMobile Nu AB förvärvat 3 108 332 B-aktier och avyttrat 18 542 A-aktier. Före transaktionen ägde Per Åhlgren genom bolag 4 326 665 aktier, varav 18 542 A-aktier och 4 308 123 B-aktier, vilket motsvarade 4,26 procent av röstandelen och 11,69 procent av kapitalandelen i bolaget. Efter transaktionen…

Läs mer

ADDvise får order på ca 4,3 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise dotterbolag LabRum AB har erhållit en order från Akzo Nobel Adhesives AB gällande att leverera laboratorieinredning. Ordervärdet uppgår till ca 4,3 MSEK och leveranser kommer att ske under våren 2017. – Jag ser mycket positivt på dagens order. Återigen ser vi bevis på styrkan i förvärvet av LabRum. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder…

Läs mer

Delårsrapport 2016, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – september 2016 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 142,1 MSEK (110,1), en ökning med 29,0 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 5,9 MSEK (0,0) · EBITDA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (7,4) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 10,5…

Läs mer

Delårsrapport 2016, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – juni 2016 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 99,8 MSEK (78,4), en ökning med 27,4 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 3,4 MSEK (4,0) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 6,6 MSEK (7,8) · Resultatet före skatt för perioden uppgick…

Läs mer

Delårsrapport 2016, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Utvalda finansiella data i sammandrag   2016 2015 2015 Rullande TSEK jan-mar, 1 jan-mar jan-dec 12 mån Nettoomsättning 45 689 41 012 146 578 151 256 EBITDA före förvärvskostnader 61 5 489 7 484 2 056 EBITDA före förvärvskostnader % 0,1% 13,4% 5,1% 1,4% EBITDA -1 645 5 489 4 401 -2 732 EBITDA-marginal %…

Läs mer

ADDvise offentliggör årsredovisning för 2015

Regulatoriskt pressmeddelande

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se   Om ADDvise Group AB ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster…

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – december 2015 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146,6 MSEK (138,1), en ökning med 6,2 % jämfört med samma period föregående år · Orderingången för perioden uppgick till 156,5 MSEK (139,0), en ökning med 12,6 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till 7,5 MSEK (6,9),…

Läs mer