Pressmeddelanden 2016

 

 

Förändringar i ADDvise Groups styrelse – Meg Tivéus och Fredrik Celsing föreslås som nya ledamöter.

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Meg Tivéus har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseposter inom både privat och offentligt näringsliv i Sverige och internationellt. Sedan nio år tillbaka arbetar Meg heltid med styrelseuppdrag. Hon är idag styrelseledamot för Swedish Match AB, Endomines AB, Blomsterfonden och Gotlandsbåten. Hon är styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Solhagagruppen AB, Björn Axén AB, Close AB,…

Läs mer