Staffan Torstensson

Styrelseordförande

 

Styrelseledamot och styrelsens ordförande sedan 2020.

 

f. 1972

 

Staffan Torstensson har en Master of Science i Business Administration, Jönköping International Business School och är operativt verksam som partner på Evli Bank inom corporate finance. Staffan Torstensson är idag styrelseledamot i Tuida Holding AB.

 

Staffan Torstensson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning samt större aktieägare i bolaget.

 

Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 600 000 A-aktier, 2 236 660 B-aktier.