Staffan Torstensson

Styrelseordförande

Styrelseledamot och styrelsens ordförande sedan 2020.

 

Född: 1972

Utbildning: Master of Science i Business Administration, Jönköping International Business School.

Erfarenhet: Partner på Evli Plc, styrelseledamot i Tuida Holding AB, styrelseledamot i GB Tennis AB och styrelseledamot i Glase Energy AB.

Innehav av aktier i ADDvise: Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 600 000 A-aktier, 3 266 660 B-aktier.

 

Staffan Torstensson är ledamot i revisionsutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

 

Staffan Torstensson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning samt större aktieägare i bolaget.