Fredrik Celsing

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

 

Född: 1967

Utbildning: Fredrik är utbildad civilingenjör från Chalmers.

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet som VD och styrelseledamot i både privatägda och börsnoterade bolag och koncerner. Fredrik är idag verksam som VD och koncernchef för Kamic Group AB och Amplex AB.

Innehav av aktier i ADDvise: Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 0 A-aktier, 37 589 B-aktier.

 

Oberoende till såväl bolaget, dess ledning samt till större aktieägare.