Fredrik Celsing

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

 

f. 1967

Fredrik Celsing har mångårig erfarenhet som VD och styrelseledamot i både privatägda och börsnoterade bolag och koncerner. Fredrik är utbildad civilingenjör från Chalmers.

Fredrik är idag verksam som VD och koncernchef för Kamic Group AB och Amplex AB.

Oberoende till såväl bolaget, dess ledning samt till större aktieägare.

Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 0 A-aktier, 37 589 B-aktier.