• sv

Obligationslån

Icke säkerställt obligationslån, 87 MSEK Säkerställt obligationslån, 120 MSEK

Emissionsdatum

1 oktober, 2014

10 oktober 2017
Förfallodatum 30 september, 2019 10 oktober 2022
Emissionsbelopp och valuta 87 MSEK 120 MSEK
Säkerhet Ej säkerställt Aktier i dotterbolag
Emittent ADDvise Group AB (publ) ADDvise Group AB (publ)
Långivare Obligationsinnehavare Obligationsinnehavare
Ränta 10% 7,25 % fixed
Skuldstruktur Ingen amortering Ingen amortering
Utestående belopp 87 MSEK 120 MSEK
Ändamål Refinansiering av utestående lån och förvärv Refinansiering av utestående lån och förvärv
ISIN SE0006245460 SE0010298166
Listning Nasdaq Stockholm Bond Market Nasdaq Stockholm Bond Market