• en
  • sv

Investor Relations

ADDvise är Sveriges ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter.

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom affärsområdena Lab och Sjukvård erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter.

Tack vare välkända varumärken och lång erfarenhet har ADDvise Group lätt att bygga relationer med kunderna.

Under Investor Relations finns den finansiella information som en listning på First North Growth Market kräver.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North är en SME-klassifierad alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certifierad rådgivare

Mangold Fondkommission AB är, +46 8 503 015 50, CA@mangold.se, är ADDvise certifierade rådgivare.