• en
  • sv

Press

Bokslutskommuniké 2019, 1 januari – 31 december20 February 2020 08:45
ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 202021 January 2020 16:00
ADDvise Groups rapportdatum för 20208 January 2020 09:30
ADDvise erhåller order till ett värde av cirka 3,3 MSEK - Regulatoriskt meddelande21 November 2019 12:00
Delårsrapport 2019, 1 januari – 30 september22 October 2019 08:45
ADDvise Groups styrelseordförande lämnar sitt uppdrag av personliga skäl på egen begäran - Regulatoriskt meddelande4 October 2019 17:25
ADDvise Groups dotterbolag erhåller order värd ca 2,2 MSEK- Regulatoriskt meddelande27 September 2019 10:30
ADDvise Groups bolagsjurist lämnar sin befattning - Regulatoriskt meddelande28 August 2019 10:30
ADDvise Group AB (publ) genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 6,0 MSEK i syfte att erlägga tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv – Regulatorisk information19 August 2019 19:15
Delårsrapport 2019, 1 januari – 30 juni23 July 2019 09:15
ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av ca 3 MSEK - Regulatoriskt meddelande17 June 2019 16:30
ADDvise erhåller order till ett värde av ca 8,7 MSEK - Regulatoriskt meddelande13 May 2019 11:15
Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 25 april 2019- Regulatorisk information25 April 2019 15:15
Delårsrapport 2019, 1 januari – 31 mars – Regulatorisk information25 April 2019 08:45
ADDvise erhåller order till ett värde av ca 2,8 MSEK - Regulatoriskt meddelande12 April 2019 08:45
ADDvise orderingång ökade med 33 % i Q1 2019 - Regulatoriskt meddelande8 April 2019 10:45
ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av ca 2,7 MSEK - Regulatoriskt meddelande3 April 2019 16:30
ADDvise tillträder Sonar Oy – Regulatorisk information2 April 2019 10:00
ADDvise publicerar årsredovisning för 2018 – Regulatorisk information28 March 2019 08:45
Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)26 March 2019 08:45