Thomas Eklund

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

 

Född: 1967

Utbildning: Thomas Eklund har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Thomas har mer än 20 års erfarenhet från life science-industrin och har även en bakgrund inom investment banking. Han arbetar idag som oberoende rådgivare till Investor AB/Patricia AB och Impilo AB. Thomas är även styrelseordförande i Immedica AB och Mabtech AB samt styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Surgical Science Sweden AB och Swedencare AB (publ).

Innehav av aktier i ADDvise: 83 721 A-aktier samt 2 295 669 B-aktier i bolaget.

 

Thomas Eklund är ledamot i revisionsutskottet.

 

Thomas Eklund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.