Visselblåsning

 

ADDvise Group visselblåsarsystem ska säkerställa att personer ska kunna rapportera överträdelser. Visselblåsarsystemet är en del i ADDvise arbete för att upprätthålla en transparent affärsmiljö och hög affärsetik. Det möjliggör också att vi kan upptäcka och åtgärda eventuella överträdelser eller missförhållanden i ett tidigt skede.

 

Rapporteringen ska användas för att uppmärksamma oss på överträdelser eller missförhållanden, både handlande eller underlåtenheter, inom bl.a. offentlig upphandling, finansiella tjänster, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, folkhälsa, konsumentskydd samt skydd av privatlivet och personuppgifter.

 

Rapportering

 

Visselblåsaranmälan kan lämnas skriftligt, öppet eller anonymt via formuläret nedan, eller muntligen till Hanna Myhrman, Chefsjurist, ADDvise Group AB, +46 8 128 766 11, hanna.myhrman@addvisegroup.se.

 

Vi kommer återkoppla med information om utredningen inom tre månader efter att du skickat anmälan. Vänligen notera att skickas anmälan anonymt kommer vi inte kunna återkoppla till dig personligen. Identiteten på personen som lämnar anmälan hanteras konfidentiellt av samtliga i utredningen. Visselblåsaranmälan kan även lämnas till behöriga myndigheter.

 

Skydd för visselblåsaren

  • Ansvarsfrihet kan komma i fråga vid rapportering av information som kan omfattas av tystnadsplikt
  • Förbud mot hindrande åtgärder och arbetsrelaterade repressalier
  • Skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i anmälan
  • Visselblåsning
  • Genom att ”Skicka” godkänner jag att mina uppgifter hanteras enligt integritetspolicyn.