• en
  • sv

Vår historia

ADDvise grundas 1989 av ett antal specialister inom labinredning, renrum och skyddsventilation. 1990 hade Bolaget elva anställda.

Under mitten på 1990-talet tog försäljningen fart med stora ordrar på utbyggnader av laboratorier inom Astra-koncernen i Södertälje och Lund. 1998 listades ADDvise på Nya Marknaden som sedan blev Nasdaq OMX Firsth North och nu heter Nasdaq First North Growth Market.

Under början på 2000-talet fick ADDvise en rad prestigeordrar från stora läkemedels- och forskningsbolag i Norden. 2008 fick bolaget en ny huvudägare. Det ledde till förändringar i management och styrelse. 2010 fattade den nya styrelsen beslut om en ny tillväxtstrategi. Huvudkomponenten var breddning av verksamheten genom förvärv. Det första förvärvet skedde hösten 2010. Sedan dess har verksamheten breddats genom förvärv från att enbart vara en leverantör av utrustning till utbildnings- och forskningsanläggningar, en relativt smal branch, till att även bli en leverantör av medicinteknisk utrustning. Idag är ADDvise koncernen en ledande leverantör av utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter.