• en
  • sv

Fredrik Celsing

Styrelseledamot
f. 1967

Ledamot i styrelsen sedan 2016 – oberoende till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Aktieinnehav: 37 589 B-aktier.

Fredrik Celsing har mångårig erfarenhet som VD och styrelseledamot i både privatägda och börsnoterade bolag och koncerner. Fredrik är utbildad civilingenjör från Chalmers.

Fredrik är idag verksam som VD och koncernchef för Kamic Group AB och Amplex AB.