• en
  • sv

Erland Pontusson

Styrelseledamot
f. 1953

Styrelseledamot sedan 2020. Erland Pontusson är oberoende i förhållande till bolaget dess ledning samt större aktieägare i bolaget.

Erland Pontusson äger 29 420 aktier av serie A, 88 259 aktier av serie B samt 58 839 teckningsoptioner i ADDvise Group AB (publ).

Erland Pontusson har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet, samt genomgått AMP vid Handelshögskolan och började som COO i företaget 2016. Tidigare har Erland haft flertalet ledande befattningar inom medicinteknik och IT, bland annat på Philips, Fujitsu, VWR International och LIC Care.