ADDvise Groups styrelseordförande lämnar sitt uppdrag av personliga skäl på egen begäran - Regulatoriskt meddelande

2019-10-04   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) styrelseordförande Staffan Torstensson har valt att omgående lämna uppdraget som styrelseordförande på egen begäran på grund av personliga skäl. Beslutet har inget med ADDvise styrelsearbete eller verksamhet att göra.

Meg Tivéus kommer från och med idag att ta över uppdraget som styrelseordförande. Meg har varit ledamot i ADDvise sedan 2016 och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseposter inom både privat och offentligt näringsliv i Sverige och internationellt. Sedan flera år tillbaka arbetar Meg heltid med styrelseuppdrag.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl. 17.25. CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.