ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

2023-05-26   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”).

Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag och villkoret som ställts för Förtida Inlösen har därmed uppfyllts. Förtida Inlösen är därför inte lägre villkorad och kommer således att ske den 9 juni 2023. Inlösenbeloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive den 9 juni 2023 kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 1 juni 2023 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information kring Förtida Inlösen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 12 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765 25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, General Counsel
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.