ADDvise Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2023-03-10   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 16 december 2022 ett säkerställt obligationslån om SEK 150 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 650 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,25 procent per år och har slutförfall 21 maj 2024.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på eller omkring 14 mars 2023.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.addvisegroup.com) webbplatser.
 

För vidare upplysningar, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, Chefsjurist
+46 709-82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.