ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

2023-01-30   Regulatoriskt pressmeddelande

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar.

Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1 097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK.
De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200 miljoner SEK och nettoomsättning proforma 1 miljard SEK. De finansiella målen för 2022 har således överträffats.

Ovan presenterad finansiell information är preliminär och oreviderad.

ADDvise Groups bokslutskommuniké 2022 publiceras den 23 februari 2023.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2023 kl. 15:30 CET.

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.