ADDvise erhåller order till ett värde av 1,4 miljoner USD

2024-05-21   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag Axelerist har erhållit en order från Vertex Pharmaceuticals, ett globalt biotechbolag, till ett värde av 1,4 miljoner USD. Ordern avser försäljning och uthyrning av medicinteknisk- och laboratorieutrustning över en period om fyra år från och med Q3 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 (0) 76-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl. 12:30 CEST.

 

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.