ADDvise ingår avtal till ett värde av ca 7,2 MSEK- Regulatorisk information

2019-01-21   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Surgical Tables Inc (STI) har ingått ett avtal med ett av världens tre största medtech-företag till ett värde om ca 7,2 MSEK. Avtalet innebär att STI ska producera det nyutvecklade operationsbordet för spinalfusionprocedurer. STI har erhållit en första delorder inom ramen för avtalet till ett värde av ca 2,6 MSEK.

Spinalfusion är en teknik där läkaren sammansvetsar kotor i ryggraden för att minska ryggsmärtor hos patienten. Det nyutvecklade operationsbordet kortar ned operationstiden, minskar smärta för patienten och minskar infektionsrisken.

-        Avtalet är ett erkännande för STI där vi tar en nyutvecklad produkt till produktion tillsammans med ett av världens tre största medtech-företag, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group.

Avtalet är ett nytt avtal mellan parterna men en fortsättning på ett tidigare samarbete. Intäkterna från avtalet om ca 7,2 MSEK kommer att fördelas över 2019 och 2020. Leverans av den första delordern avseende operationsborden är planerat till Q3 2019.   

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari  2019 kl. 11:30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.