ADDvise tecknar ett nytt avtal med Laborie med ett sammanlagt ordervärde om minst 50 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2020-03-05   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ)’s dotterbolag Sonesta Medical AB tecknar ett nytt avtal med Laborie Medical Technologies (”Laborie”) som ger Laborie rätten att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologistolar samt röntgenbord (”Produkter”) i alla världens länder med en exklusiv rätt till distribution i USA samt i Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Österrike, Schweiz och Luxemburg (”Exklusiva Marknader”). Den inledande avtalsperioden uppgår till tre år. Ordervärdet under den inledande avtalsperioden uppgår till ett sammanlagt värde om minst 50 MSEK.

I enlighet med avtalet har parterna överenskommit om minimumvolymer för distributionen av Produkterna på de Exklusiva Marknaderna, innebärande att Laborie sammanlagt ska beställa minst 165 Produkter per år, varav minst 20 av dessa enheter ska vara röntgenbord.

Laborie är ett bolag baserat i Kanada och en ledande global utvecklare, tillverkare och marknadsförare av medicinteknisk utrustning och förbrukningsvaror som används för diagnos och behandling inom urologi, urogynekologi och gastroenterologi.

”Laborie är sedan tidigare kund till koncernen. Jag är stolt över att vi fått ytterligare ordervolym från Laborie och att vi därmed fördjupar samarbetet”, säger Rikard Akhtarzand, VD i ADDvise Group AB.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 09.45 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…