ADDvise tecknar ett nytt avtal med Laborie med ett sammanlagt ordervärde om minst 50 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2020-03-05   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ)’s dotterbolag Sonesta Medical AB tecknar ett nytt avtal med Laborie Medical Technologies (”Laborie”) som ger Laborie rätten att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologistolar samt röntgenbord (”Produkter”) i alla världens länder med en exklusiv rätt till distribution i USA samt i Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Österrike, Schweiz och Luxemburg (”Exklusiva Marknader”). Den inledande avtalsperioden uppgår till tre år. Ordervärdet under den inledande avtalsperioden uppgår till ett sammanlagt värde om minst 50 MSEK.

I enlighet med avtalet har parterna överenskommit om minimumvolymer för distributionen av Produkterna på de Exklusiva Marknaderna, innebärande att Laborie sammanlagt ska beställa minst 165 Produkter per år, varav minst 20 av dessa enheter ska vara röntgenbord.

Laborie är ett bolag baserat i Kanada och en ledande global utvecklare, tillverkare och marknadsförare av medicinteknisk utrustning och förbrukningsvaror som används för diagnos och behandling inom urologi, urogynekologi och gastroenterologi.

”Laborie är sedan tidigare kund till koncernen. Jag är stolt över att vi fått ytterligare ordervolym från Laborie och att vi därmed fördjupar samarbetet”, säger Rikard Akhtarzand, VD i ADDvise Group AB.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 09.45 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Senaste pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022, 1 januari - 31 december

Regulatoriska

Oktober - december 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 320,3 MSEK (155,0), en ökning med 106,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 5,5 %. Orderingången för perioden uppgick till 517,7 MSEK (177,6), en ökning med 191,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 7,7 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 85,8 MSEK (19,0) EBITDA för perioden uppgick…

ADDvise presenterar finansiella mål för 2023

Regulatoriska

Styrelsen i ADDvise Group har beslutat om finansiella mål för räkenskapsåret 2023: -          Nettoomsättning proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till 1,6 miljard SEK. -          EBITDA proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till minst 330 miljoner SEK. Nedan nuvarande långsiktiga finansiella mål för ADDvise Group förblir oförändrade.…

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies” eller ”Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies. Diabetic Supplies är baserat i Columbus, Ohio, USA och är en distributör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter. Bolaget distribuerar bland annat kontinuerliga glukosmätare och insulinpumpar. Diabetic Supplies har under sina tjugo…