ADDvise tecknar ett nytt avtal med Laborie med ett sammanlagt ordervärde om minst 50 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2020-03-05   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ)’s dotterbolag Sonesta Medical AB tecknar ett nytt avtal med Laborie Medical Technologies (”Laborie”) som ger Laborie rätten att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologistolar samt röntgenbord (”Produkter”) i alla världens länder med en exklusiv rätt till distribution i USA samt i Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Österrike, Schweiz och Luxemburg (”Exklusiva Marknader”). Den inledande avtalsperioden uppgår till tre år. Ordervärdet under den inledande avtalsperioden uppgår till ett sammanlagt värde om minst 50 MSEK.

I enlighet med avtalet har parterna överenskommit om minimumvolymer för distributionen av Produkterna på de Exklusiva Marknaderna, innebärande att Laborie sammanlagt ska beställa minst 165 Produkter per år, varav minst 20 av dessa enheter ska vara röntgenbord.

Laborie är ett bolag baserat i Kanada och en ledande global utvecklare, tillverkare och marknadsförare av medicinteknisk utrustning och förbrukningsvaror som används för diagnos och behandling inom urologi, urogynekologi och gastroenterologi.

”Laborie är sedan tidigare kund till koncernen. Jag är stolt över att vi fått ytterligare ordervolym från Laborie och att vi därmed fördjupar samarbetet”, säger Rikard Akhtarzand, VD i ADDvise Group AB.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 09.45 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriska

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriska

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…