ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av ca 2,7 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-04-03   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har idag erhållit ett tilldelningsbeslut från Oulaskangas sjukhus till ett värde av ca 2,7 MSEK. Avtalet avser röntgenutrustning och leverans är planerad att ske under Q3 2019.

-        Vi är glada över att vi genom vårt senaste förvärv utvecklar ADDvise position på den finska marknaden. Att ADDvise skapar framtidens sjukvård är vi väldigt stolta över, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group AB i en kommentar gällande tilldelningsbeslutet.

Överklagandetiden avseende tilldelningsbeslutet löper ut 2019-04-17.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 16:30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.