ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Innovative Endoscopy Components, LLC.

2023-06-15   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Innovative Endoscopy Components, LLC. (”IEC”), avseende förvärv av alla aktier i IEC.

IEC är en internationell leverantör av endoskopiutrustning och endoskopireservdelar baserad i Fort Lauderdale, Florida, USA. Bolaget tillverkar, levererar och utför service på endoskopiutrustning med kunder i över 100 länder.

 

Bolagets omsättning för de senaste tolv månaderna per 31 maj 2023 uppgick till 9,4 MUSD, med en EBITDA om 1,7 MUSD, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 18,4 procent.

Köpeskillingen för IEC uppgår initialt till 8,25 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om 1,75 MUSD totalt.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och befintliga kreditfaciliteter. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie för verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Tillträde förväntas ske under andra halvåret av 2023.

Tidigare kommunicerade avsiktsförklaringar att förvärva Reina och Diabetic Supplies förväntas bli klara under tredje kvartalet 2023.

För vidare upplysningar, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2023 kl. 16:20 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriska

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriska

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…