ADDvise erhåller order till ett värde av 11,3 miljoner USD

2024-05-02   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag MRC Systems har erhållit en order från Opal Bio Pharma, ett ledande biofarmabolag från Oman. Ordern har ett initialt värde på cirka 11,3 miljoner USD med en option på en tilläggsorder om ytterligare 6,8 miljoner USD.

 

Ordern avser design och konstruktion av en renrumsanläggning med tillhörande produkter till en biofarmaceutisk forsknings- och produktionsanläggning utanför Muscat, Oman. Projektet påbörjas omgående och förväntas slutföras innan utgången av 2025.  

 

”Detta är en av koncernens största orders hittills och ett mycket intressant projekt som ytterligare bidrar till att befästa MRC som en ledande leverantör av avancerade renrumslösningar till marknader i stark tillväxt”, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 (0) 76-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2024 kl. 07:30 CEST.

 

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.