ADDvise erhåller order till ett värde av ca 8,7 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-05-13   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit en order från Tammerfors universitetssjukhus i Finland till ett värde av ca 8,7 MSEK. Ordern avser röntgenutrustning som ska användas för medicinsk diagnostisering. Leverans är planerad att ske mellan Q3 2019 och Q1 2020.  

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 11:15 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.