ADDvise Group erhåller order till ett värde av 2,7 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-03-15   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB´s (publ) dotterbolag LabRum har erhållit en order från ett bioteknikbolag med fokus på morgondagens biopharmaceutical till ett värde av 2,7 MSEK. Ordern avser laboratorieinredning till ett nybyggt laboratorium. Leveransen är planerad under Q2 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 14:00 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.