Oliver Humlen utses till ny VD för ADDvise Group och efterträder Rikard Akhtarzand som övergår till en roll som styrelseledamot och aktiv aktieägare

2024-05-02   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har utsett Oliver Humlen till ny VD med start den 1 september 2024. Han kommer att efterträda Rikard Akhtarzand som tillträder som VD för Your.Online, en europeisk serieförvärvare som finansieras av Strikwerda Investments.

 

Rikard kvarstår som betydande och långsiktig aktieägare i ADDvise Group. Han nomineras till styrelseledamot vid årsstämman den 3 maj 2024 av bolagets största aktieägare, Per Åhlgren, samt av styrelseordförande och aktieägare Staffan Torstensson.

 

"Constellation Software Inc. och Topicus.com har varit två av mina förebilder för ADDvise förvärvsstrategi. Det är en fantastisk möjlighet att som VD och investerare i Your.Online bli en del av detta sammanhang och att få arbeta tillsammans med Robin van Poelje, ordförande för Your.Online och dess huvudägare Strikwerda Investments, VD och ordförande för Topicus.com (minoritetsinvestering av Strikwerda Investments) och styrelseledamot i Constellation Software Inc. Efter att ha spenderat den största delen av min vakna tid på ADDvise de senaste 14 åren är jag stolt och glad att lämna över en stark koncern med goda möjligheter till en fortsatt tillväxtresa. Jag ser fram emot att följa ADDvise som aktiv aktieägare och styrelseledamot", säger Rikard Akhtarzand, VD.

 

"Det är svårt att överspela Rikards roll i utvecklingen av ADDvise. Genom hårt arbete, engagemang och en tydlig vision har Rikard och hans team byggt en höglönsam serieförvärvare inom life science, med en stark företagskultur och stor potential för ytterligare tillväxt. Jag vill tacka Rikard för hans insatser och ser fram emot hans fortsatta stöd som aktieägare och styrelseledamot, där ADDvise kommer att kunna dra nytta av nya värdefulla perspektiv", säger Staffan Torstensson, styrelseordförande.

 

"Samtidigt är jag glad att Oliver Humlen har accepterat erbjudandet att efterträda Rikard som VD. Oliver har varit nära ADDvise sedan slutet av 2020, först i rollen som rådgivare och därefter som CFO. Oliver har sedan han började på ADDvise utmärkt sig i sin roll och varit avgörande i arbetet att driva och förbättra koncernens strategi för effektiv kapitalallokering", fortsätter Staffan Torstensson, styrelseordförande.

 

"Jag är hedrad över det förtroende som styrelsen har gett mig och ser fram emot att ta mig an uppdraget som VD. Tillsammans med teamet avser jag att fortsätta på den inslagna vägen och leverera på vår tillväxtstrategi i syfte att skapa långsiktigt och hållbart värde för våra intressenter", säger Oliver Humlen, tillträdande VD.

 

Rekryteringen av ny CFO har inletts.

 

Your.Online grundades av Strikwerda Investments år 2016 som en plattform för serieförvärv på den europeiska marknaden för onlinetjänster. Företaget har över 1 miljon kunder och en omsättning på 250 miljoner euro genom 45 förvärvade företag över hela Europa, som drivs enligt en decentraliserad affärsmodell.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 (0) 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  

 

Oliver Humlen, CFO

+46 (0) 709-16 26 97

oliver.humlen@addvisegroup.se

 

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2024 kl. 14:00 CEST.

 

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.