ADDvise Group genomför förändringar i koncernledningen

2016-05-12   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

COO kommer att ansvara för samtliga rörelsedrivande dotterbolag och därmed den totala operativa verksamheten i koncernen. Arbetet med att ge dotterbolagen stöd och support i det dagliga arbetet kommer i första hand att ligga på den nyinrättade befattningen COO. COO kommer även att ansvara för att identifiera och utvinna eventuella synergier mellan de förvärvade enheterna. Målet är att öka dotterbolagens självständighet och lönsamhet med support från COO.

Omorganisationen med mer renodlade roller leder också till ökat fokus på förvärv. CEO-rollen kommer i större utsträckning att arbeta med strategiska frågor samt förvärv och finansiering. Organisationsförändringen sker den 1 juni 2016.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska