ADDvise Groups bolagsjurist lämnar sin befattning - Regulatoriskt meddelande

2019-08-28   Regulatoriskt pressmeddelande

Tina Vasiliou, bolagsjurist och medlem i ledningsgruppen på ADDvise Group AB, har valt att på egen begäran lämna sin befattning för en ny tjänst utanför koncernen. Tina kommer att kvarstå i sin roll och medlem av ledningsgruppen preliminärt till den 23 november 2019. Tina tillträdde sin tjänst i september 2017.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 10:30 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.