ADDvise erhåller order till ett värde av ca 2,8 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-04-12   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit en order från Tammerfors universitetssjukhus i Finland till ett värde av ca 2,8 MSEK. Ordern avser röntgenutrustning och ska användas på sjukhusets röntgenavdelning. Leverans är planerad att ske under Q3/Q4 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08:45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.