ADDvise erhåller order till ett värde av 2,5 MUSD

2024-01-04   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag MRC Systems har erhållit en order från SaudiVax. Bolaget är ett bioteknologiskt bolag specialiserat på utveckling och tillverkning av vaccin och läkemedel.

Ordern har ett värde på cirka 2,5 MUSD och avser design och konstruktion av en renrumsanläggning med tillhörande produkter för en ny bioteknologisk tillverkningsanläggning i Saudiarabien. Leverans av ordern är planerat under 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2024 kl. 16:00 CET.

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.