ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

2023-11-22   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av Axelerist, Inc. (”Axelerist”) avseende förvärv av samtliga aktier i Axelerist. Tillträde sker idag.

Axelerist, baserat i Yorktown Heights, New York, är en ledande leverantör av skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av laboratorie- och medicinteknisk utrustning för kliniska studier. Bolagets kunder består av CROs samt biotech- och läkemedelsbolag.

Axelerists omsättning för de senaste tolv månaderna per den 31 oktober 2023 uppgick till 8,7 MUSD med en EBITDA om 4,5 MUSD, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 51,8 procent.

Förvärvet sker till en initial kontant köpeskilling om 20,5 MUSD, en tvåårig säljarrevers om 2,7 MUSD samt möjliga tilläggsköpeskillingar till ett förväntat belopp om 6,2 MUSD aggregerat över en tvåårsperiod.

Förvärvet finansieras med egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, chefsjurist
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2023 kl. 23:20 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.