ADDvise förvärvar Kolplast CI S.A.

2023-10-01   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Kolplast CI S.A. (”Kolplast”) avseende förvärv av samtliga aktier i Kolplast, i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske under det fjärde kvartalet 2023.

Kolplasts omsättning för de senaste tolv månaderna per den 31 augusti 2023 uppgick till 101,9 MBRL med en EBITDA om 29,8 MBRL, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 29,3 procent.

Förvärvet sker till en initial kontant köpeskilling om 160 MBRL och villkorade och resultatbaserade utbetalningar till ett förväntat belopp om 50 MBRL aggregerat över en treårsperiod.

Förvärvet finansieras med egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Kolplast, baserat i São Paulo, Brasilien, är en ledande tillverkare och leverantör av medicinteknisk utrustning. Bolaget tillverkar medicintekniska engångsprodukter, medicinteknisk utrustning, laboratorieutrustning och produkter inom vätskebaserad cytologi.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, chefsjurist
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska