ADDvise Group höjer EBITDA-målet för 2022

2022-04-07   Regulatoriskt pressmeddelande

Mot bakgrund av bolagets fortsatta utveckling väljer styrelsen i ADDvise Group att justera EBITDA-målet för 2022 som kommunicerades den 23 september 2021. Målet höjs till att ADDvise innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader ska nå ett EBITDA-resultat över 200 MSEK före förvärvskostnader (justerat EBITDA). Det tidigare EBITDA-målet 2022 uppgick till över 150 MSEK på proformabasis. Det tidigare kommunicerade omsättningsmålet om 1 miljard SEK i nettoomsättning 2022 på proformabasis ligger fast.

ADDvise Groups finansiella mål 2022:

  • 2022 EBITDA proforma rullande 12 månader mål 200 miljoner SEK
  • 2022 nettoomsättning proforma rullande 12 månader mål 1 miljard SEK.

”Vi ser nu att vi kommer att nå vårt tidigare mål om 150 MSEK i EBITDA proforma i Q2. Det i kombination med att vi har god visibilitet i vår förvärvspipeline gör att vi kan spänna bågen ytterligare”, säger koncernchef Rikard Akhtarzand.

För vidare upplysningar:

VD Rikard Akhtarzand
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 16:40 CEST.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise erhåller order från Cadwell Industries till ett värde av cirka 1,7 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Merit Cables Inc har erhållit en order från Cadwell Industries, ett bolag som är specialiserade på elektroder, utrustning och förbrukningsvaror för neurologi, till ett värde av cirka 1,7 MUSD. Ordern avser kablar för elektrodiagnostisk utrustning som används bland annat inom EEG, EMG och ultraljud för att mäta hjärnsignaler och musklernas respons…

ADDvise förvärvar Seebreath AB

Regulatoriska

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Seebreath i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 28 februari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag. Seebreaths omsättning för räkenskapsåret uppgick till cirka 12 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 8…

Delårsrapport 2022, 1 januari – 31 mars

Regulatoriska

Januari - mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 162,4 MSEK (87,7), en ökning med 85,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 4,2 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 21,3 MSEK (8,0) EBITDA för perioden uppgick till 21,2 MSEK (8,9) Periodens justerade resultat uppgick till 5,8 MSEK (1,6) Resultat per aktie före utspädning för perioden…