ADDvise Group överväger att emittera seniora säkerställda obligationer och lösa in sina befintliga obligationer

2023-05-04   Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med tidigare kommunikation har ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) mandaterat Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att arrangera investerarmöten med start den 8 maj 2023. Beroende på bland annat marknadsförutsättningar kan en emission av seniora säkerställda obligationer med ett förväntat belopp om 1 miljard kronor och med en löptid på tre år komma att följa (”Obligationsemissionen”).

Likviden från Obligationsemissionen ska användas för att refinansiera befintlig skuld och för att finansiera generella bolagsändamål inklusive förvärv. Förbehållet en framgångsrik Obligationsemission överväger ADDvise även att lösa in sina befintliga obligationer om 650 miljoner kronor med ISIN SE0015222088 till tillämplig inlösenpremie.

För mer information, vänligen kontakta:


Rikard Akhtarzand, VD
+46 765 25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Hanna Myhrman, General Counsel
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.