ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

2023-10-30   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor inom ramen för sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0020180271. Efter obligationsemissionen kommer totalt 1 450 miljoner kronor vara utestående under ramverket. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 101,75% av par och löper med rörlig ränta om STIBOR 3m plus 5,50 procent per år. Likviddag för obligationsemissionen beräknas bli 20 november 2023.

Obligationsemissionen tilldrog sig ett starkt intresse från nordiska och internationella institutionella investerare. Mot bakgrund av en kraftigt övertecknad orderbok utökades emissionen med 50 miljoner kronor.

Pareto Securities AB har agerat som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat som Joint Bookrunner i samband med obligationsemissionen.


För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Humlen, Finanschef
+46 (0)70-916 26 97
oliver.humlen@addvisegroup.se


Om ADDvise Group AB (publ)

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska