Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ)

2022-02-04   Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 6 maj 2022 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson, Erland Pontusson och Johanne Brændgaard samt nyval av Anna Ljung. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. Rikard Akhtarzand, som är bolagets verkställande direktör, avböjer omval i syfte att renodla rollerna VD och styrelseledamot där styrelsens uppgift bl.a. är att granska och utvärdera VD.

Anna Ljung har en masterexamen inom Economic and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Ljung har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hon är idag VD för Moberg Pharma AB, styrelseordförande för OncoZenge AB samt styrelseledamot i Saniona AB. Tidigare har Anna Ljung varit CFO i andra biotechbolag som Athera Biotechnologies AB och Lipopetide AB. Anna Ljung är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på ADDvise Groups webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2022 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2022.

I ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022 ingår Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), utsedd av Rikard Akhtarzand i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren i egenskap av aktieägare genom bolag samt Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag samt Staffan Torstensson, styrelseordförande i ADDvise Group, såsom föredragande och sammankallande. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter cirka 36 procent av rösterna i bolaget.

För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, chefjurist
+46 709 – 82 92 23

hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se. 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise erhåller order från Cadwell Industries till ett värde av cirka 1,7 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Merit Cables Inc har erhållit en order från Cadwell Industries, ett bolag som är specialiserade på elektroder, utrustning och förbrukningsvaror för neurologi, till ett värde av cirka 1,7 MUSD. Ordern avser kablar för elektrodiagnostisk utrustning som används bland annat inom EEG, EMG och ultraljud för att mäta hjärnsignaler och musklernas respons…

ADDvise förvärvar Seebreath AB

Regulatoriska

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Seebreath i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 28 februari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag. Seebreaths omsättning för räkenskapsåret uppgick till cirka 12 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 8…

Delårsrapport 2022, 1 januari – 31 mars

Regulatoriska

Januari - mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 162,4 MSEK (87,7), en ökning med 85,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 4,2 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 21,3 MSEK (8,0) EBITDA för perioden uppgick till 21,2 MSEK (8,9) Periodens justerade resultat uppgick till 5,8 MSEK (1,6) Resultat per aktie före utspädning för perioden…