ADDvise tillträder Sonar Oy – Regulatorisk information

2019-04-02   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har per idag tillträtt Sonar Oy (”Sonar”) enligt tidigare kommunicerat pressmeddelande publicerat den 28 februari 2019. Köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR, med två möjliga tilläggsköpeskillingar.

Kort om Sonar

Sonar Oy är ett finländskt med-tech företag. Produktportföljen består bland annat av ultraljudssystem och röntgenutrustning. Under 2018 uppgick omsättningen till cirka 7,0 MEUR och genererade ett justerat EBITDA-resultat om cirka 0,8 MEUR.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 1,1 MEUR kan komma att utgå givet att utsatta mål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2020 och Q2 2021. Förvärvet kommer att finansieras med egna medel samt med medel från den företrädesemission som genomfördes under februari 2019.

Förvärvskostnader av engångskaraktär uppgående till ca 0,2 MEUR kommer att belasta ADDvise Groups Q2 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Krogerus agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information: 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2019 kl.10:00 CET. 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.