ADDvise Group AB (publ) offentliggör uppdaterade preliminära räkenskaper Proforma för pågående förvärv - Regulatorisk information

2019-01-28   Regulatoriskt pressmeddelande

Uppdaterade räkenskaper

ADDvise tagit fram uppdaterade preliminära räkenskaper för helåret 2018 som förtydligar påverkan som ADDvise senaste förvärv har haft på ADDvise räkenskaper, samt förvärvet av det tidigare nämnda finska medtech-bolagets (”Bolaget”) förväntande påverkan på räkenskaperna. ADDvise preliminära siffror för helåret 2018 (”Prel FY 18”) räkenskaper motsvarar tillväxt i nettoomsättning om 17,7 procent jämfört med helåret 2017 samt en ökning av EBITDA före kostnader för förvärv om 18,7 procent. Proforma Prel FY 18 jämfört med ADDvise Prel FY 18 motsvarar en tillväxt i nettoförsäljning om 25,2 procent, samt en ökning av EBITDA före kostnader för förvärv om 47,5 procent. Följande tabell med uppdaterade räkenskaper har varken reviderats eller granskats av ADDvise revisor. Tabellen utvisar ADDvise preliminära uppdaterade räkenskaper för helåret 2018, Bolagets preliminära räkenskaper för helåret 2018 samt summan av de två.

Proforma*** Bolaget** ADDvise* ADDvise Helår
 MSEK Prel. FY 18  Prel. FY 18  Prel. FY 18  1 jan 2017 – 31 dec 2017
Nettoomsättning  353,66  71,26  282,4  239,9
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär  27,14  8,74  18,4  15,5
EBITDA  26,04  8,74  17,3  12,1
EBIT  19,62  8,02  11,6  7,6
EBT  6,26  7,96  -1,7  -10,6
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär %  7,3%  12,8%  6,5%  6,50%
EBITDA-marginal %  5,9%  12,8%  6,1%  5,10%
EBIT-marginal %  4,3%  11,8%  4,1%  3,20%
Tillväxt nettoomsättning %  25,2%  10,4%  17,7%  22,80%

* Preliminära siffor för ADDvise Group för perioden 1 jan 2018 – 31 dec 2018

** Preliminära siffror för Bolaget för perioden 1 jan 2018 – 31 dec 2018, omräknat från Euro till en kurs 1 EUR = 10,31 SEK

*** Proforma är summan av de preliminära sifforna för ADDvise och för Bolaget.

Siffrorna är preliminära och bokslutskommunikén för 2018 offentliggörs 21 februari 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2019 kl. 13:15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…