ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

2023-10-30   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har givit Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i uppdrag att anordna möten med kreditinvesterare med start den 30 oktober 2023. En emission av ytterligare seniora säkerställda obligationer till ett förväntat belopp om 400 miljoner kronor under bolagets befintliga seniora säkerställda obligationslån med en ram om 2 000 miljoner kronor kan komma att ske med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden (”Obligationsemissionen”).

Emissionslikviden från den tilltänkta Obligationsemissionen ska användas för att finansiera generella bolagsändamål (inklusive investeringar och förvärv).


För mer information, vänligen kontakta:


Oliver Humlen, Finanschef
+46 (0)70-916 26 97
oliver.humlen@addvisegroup.se


Om ADDvise Group AB (publ)

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska