ADDvise Group erhåller order till ett värde av 2,7 MSEK - Regulatoriskt meddelande  - Förtydligande

2019-03-15   Regulatoriskt pressmeddelande

Förtydligande av pressmeddelande som kommunicerades i aktiemarknaden den 15/3 2019 kl 14:00

ADDvise Group AB´s (publ) dotterbolag LabRum har erhållit en order från ett svenskt bioteknikbolag baserat i Solna. Bolaget bedriver forskning inom läkemedel för allvarliga sjukdomar och omsätter drygt 100 MSEK.

Ordervärdet uppgår till 2,7 MSEK och avser laboratorieinredning till ett nybyggt laboratorium. Leveransen är planerad under Q2 2019. 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 19:00 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.