ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av ca 3 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-06-17   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonar Oy har fått ett tilldelningsbeslut avseende röntgenutrustning från Päijät-Häme Central Hospital i Lahti till ett värde om ca 3 MSEK. Leverans är planerad att ske under Q4 2019.

Överklagandetiden löper ut den 1 juli 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 16:30 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.