Regulatoriskt meddelande – Ökad orderingång för ADDvise Group under 2018

2019-01-09   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise orderingång under fjärde kvartalet 2018 ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal 2017. Orderingången för Q4 2018 var 74,8 MSEK (66,8 MSEK Q4 2017). Den totala orderingången för 2018 uppgick till 261,5 MSEK (243,4 MSEK 2017) vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med 2017.

-        Jag är nöjd med orderingången under Q4. I synnerhet i ljuset av vår lägre kostnadsmassa till följd av uppnådda synergier och genomförda effektiviseringsprogram. Vi har under kvartalet tagit viktigt steg mot vårt finansiella mål om 10 % EBITDA marginal, säger Rikard Akhtarzand i en kommentar till orderingången.   

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 09:00 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.