ADDvise tillträder LabRum AB

2016-03-01   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

 

Motiv till Förvärvet

Förvärvet av LabRum utgör ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. LabRum bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för affärsområdet Lab och kommer öka utbudet av produkter, stärka närvaron på den nordiska marknaden samt stärka kompetensen inom laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning. Genom Förvärvet skapas den ledande koncernen inom laboratorieinredning i Norden och stora industriella såväl som finansiella synergier förväntas uppnås.

 

Kort om LabRum

LabRum är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning. Kunderna består av både privata företag och offentlig sektor i Norden. Bland kunderna kan nämnas Karolinska Institutet, Rikspolisstyrelsen, flertalet universitet och Bombardier Transportation. LabRum har idag omkring 20 anställda. Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte LabRum 72,5 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 7,4 MSEK.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se       

 

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska