ADDvise förstärker ledningsgruppen, rekryterar COO

2021-08-19   Regulatoriskt pressmeddelande

Fredrik kommer senast från ScandiNova, som VD, världsledande inom pulsade kraft- och mikrovågssystem för Medtech, Industri och Forskning. Han har tidigare varit Export Director på ETAC AB som utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter. Styrelseledamot på Abilia, ett Medtech-företag som ingår i MedCap-gruppen. Fredrik har en MScBA i Internationell Ekonomi.

Fredriks främsta ansvar blir att stötta dotterbolagens ledningar att nå koncernens organiska finansiella mål.

”Att förstärka ADDvise med Fredrik Mella möjliggör att vi kan fortsätta öka vår tillväxttakt. Han kommer komplettera vår ledningsgrupp med sina internationella erfarenheter från Medtech industrin. Fredrik kommer bli en bra ledare och coach för våra dotterbolags VDar”, säger VD Rikard Akhtarzand

”ADDvise är framgångsrikt företag som befinner sig mitt i en spännande tillväxtresa. Jag ser fram emot att göra skillnad och bidra med mina erfarenheter", säger Fredrik Mella.

Fredrik tillträder 17 februari 2022.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Graham Medical Technologies, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Graham Medical Technologies, LLC (”GraMedica”) avseende förvärvet av samtliga aktier i GraMedica i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 maj 2021. Tillträdet till aktierna sker idag. GraMedicas omsättning för helåret 2020 uppgick till cirka 3,35 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat…

ADDvise Group genomför en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor som var flera gånger övertecknad

Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

ADDvise Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 125 miljoner SEK

Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Southern Life Systems, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Southern Life Systems, Inc. (”SLS”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i SLS. SLS är ett amerikanskt medtech-företag som är marknadsledande inom utrustning och programvara för monitorering av patienter inom långtidsvård. Bolaget har utvecklat produkterna Rosie 4, Rosebud samt programvaran RCS som tillsammans…