ADDvise får tilldelningsbeslut värt ca 14,4 MSEK - Regulatoriskt meddelande

2019-03-08   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument AB har fått ett tilldelningsbeslut från Västra Götalandsregionen till ett värde av ca 14,4 MSEK. Avtalet avser blodprovtagningsprodukter och löper över två år med möjlighet till förlängning i totalt två år motsvarande ytterligare 14,4 MSEK. Avtalet börjar gälla i maj 2019.

Tiden för överklagande har löpt ut.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 13:10 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.