ADDvise vinner upphandling värd 1,8 MSEK + option på 1,8 MSEK

2016-12-05   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Upphandlingen gäller anestesi- och intensivvårdsmaterial. Avtalet löper på 2 år, med option på ytterligare 2 år. Det årliga värdet på avtalet uppgår till ca 0,9 MSEK.

Leveransstart sker 1 juni 2017.

- Femklövern är en av våra större kunder. Vi är glada och tacksamma över det fortsatta förtroendet, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group, i en kommentar till upphandlingen.  

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2016 kl. 11.15 CET.  

Om ADDvise Group ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska